ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

หากมีปัญหาไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ให้ติดต่อวิน เพื่อดำเนินการแก้ไข

และขอความกรุณากรอกข้อมูลภายในเวลา 9.00 น.ของทุกวันทำการ

 

**ระบบได้มีการเพิ่มสายชั้น อนุบาล 3 มาแทน อนุบาล 1 และเพิ่มห้องเรียนในสายชั้น อนุบาล 2 และ อนุบาล 3 **

-หากจะบันทึกข้อมูลของ สายชั้น อนุบาล 3 ให้ Login เข้าระบบโดยใช้ รหัสเดิมของสายชั้น  อนุบาล 1

หมายเหตุ: ข้อมูลที่บันทึกนับตั้งแต่วันที่ 12/06/2561 จะเป็นข้อมูลของ สายชั้น อนุบาล 3 โดยข้อมูลก่อน                  หน้ายังคงอยู่